Obrazac o jednostranom raskidu ugovora

Ime, prezime i adresa kupca: ______________________________________________

Prima: Medical direct d.o.o.

Klaićeva 3

10430 Samobor

Adresa elektroničke pošte: [email protected]

Ja ______________________________________________ ovim izjavljujem da sukladno odredbama Zakona o zaštiti potrošača jednostrano raskidam Ugovor o prodaji robe navedene na Računu broj _____________.

Potpis kupca: ______________________________________________

(samo ako se ovaj obrazac ispunjava na papiru)

Datum: ______________

Potvrdu primitka obavijesti o jednostranom raskidu ugovora dostavit ćemo Vam, bez odgađanja, elektroničkom poštom.