Nordijski štapovi - namještanje

Nordijski štapovi - namještanje

Kako pravilno namjestiti visinu štapa?

Slika 1

1. Prvo je potrebno namjestiti donji dio štapa. Da biste to učinili okrenite donji dio štapa prema sebi. Zatežete u smjeru kazaljke na satu, tj. udesno, a otpuštate na lijevo odnosno obrnuto od kazaljke na satu. (vidi sliku 1).

Slika 2

2. Uhvatite donji i srednji dio štapa (vidi sliku 2).

Slika 3

3. Izvucite najdonji dio štapa do graničnika (vidi sliku 3).

Slika 4

4. Uhvatite donji dio štapa jednom, a srednji dio drugom rukom. Okrećite donji dio štapa udesno dok ne osjetite da ste ga stegnuli dovoljno čvrsto. (vidi sliku 4).

Slika 5

5. Uhvatite gornji i srednji dio štapa (vidi sliku 5).

Slika 6

6. Namjestite visinu koristeći tablicu koju ste dobili sa štapovima. Tablica se nalazi i u nastavku ovog članka! (vidi sliku 6).

Slika 7

7. Uhvatite gornji dio štapa jednom, a srednji dio drugom rukom. Okrećite srednji dio štapa udesno dok ne osjetite da ste ga stegnuli dovoljno čvrsto. (vidi sliku 7).

Visinska skala

Visina (cm) Približna visina štapa (cm)
145 - 151 100
152 - 158 105
159 - 165 110
166 - 172 115
173 - 179 120
180 - 186 125
187 - 193 130
194 - 200 135
201 - 207 140

Ako ste pogrešno okretali štap (otpuštali) mehanizam za stezanje zablokira i trebate ga otpustiti. Kako biste to napravili pogledajte kako se to radi u nastavku.

Što učiniti ako se štap ne da zategnuti?

Kao prvo moramo objasniti razlog zbog čega se dogodi da se štap ne da stegnuti. Razlog je jednostavan - kod postupka stezanja vrtili ste u suprotnu stranu, tj. otpuštali vijak. Kod toga dolazi da plastični dio koji otpušta i steže štap zaglavi na donjoj strani vijka.

Slika 1

1. Kako biste oslobodili taj plastični dio odvojite dva dijela štapa koji se ne daju zategnuti (obično se ovo dogodi u srednjem dijelu štapa koji služi za namještanje visine). Kada ste ih odvojili na vrhu donjeg dijela nalazi se opruga i vijak na čijem vrhu je matica, a prije nje crni plastični valjkasti dio koji služi kao kočnica. (vidi sliku 1).

Slika 2

2. Taj crni plastični dio sastoji se od dva dijela. Pažljivo odstranite vanjski dio plastike da biste došli do plastičnu maticu koja rasteže ovaj vanjski dio koji služi kao kočnica. (vidi sliku 2).

Slika 3

3. Zategnite malo plastičnu maticu kako bi je odvojili od donjeg dijela (vidi sliku 3).

Sada možete vratiti vanjski dio kočnice. Kada ste je vratili ugurajte donji dio štapa u gornji i zategnite ga. Sada bi sa štapom sve trebalo biti u redu.